Výroční zpráva Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2013

 

Přehled akcí Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku v roce 2013

22. 1. Ostrava- návštěva komentované výstavy J. Zrzavého v GVUO (Červenka)

31.1. Výbor Klubu – knihovna Místek

31.1. Přednáška M. Král Setkání Cézanne a Pissarro. Knihovna v Místku (Bogar)

12.2. Výbor Klubu –knihovna Místek

12.2. Přednáška M.Pelikánová Jan Zrzavý. Knihovna v Místku (Bogar)

17.2. Zájezd vlakem do Olomouce do Muzea umění: Od Tiziana po Warhola ( Bogar)

14.3. Výbor Klubu – Goodwill

14.3. Beseda A.Kačmařík Farní kostel sv. Jana a Pavla – Goodwill (Bogar)

20.3. Valná hromada Křest portfolia frýdeckých výtvarníků ( výbor, Hradil )

23.3. Zájezd do Vídně s gal. Magna (výbor)

5.4. Návštěva divadla Rukojmí divadélka Chaos ve Frýdlantě n. O. (Bogar)

11.4. Výstava Jiří Sibinský Fragmenty krajiny – Muzeum Beskyd

25.4. M. Zagora Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Knihovna v Místku (Bogar)

25.4. Výbor Klubu – Knihovna Místek

11.5. Kreslení s J. Homolkou v Zelinkovicích (Bogar)

23.5. Přednáška M. Pelikánové Jakub Schikaneder Melancholik krásy. Knihovna v Místku (Bogar)

19.6. Výbor Klubu Goodwill

19.6. Přednáška K.Bogar Sochy ve městě Frýdku-Místku. Goodwill.

28.- 30.7. Autobusový zájezd Za památkami a uměním Liptova. ( Manželé Hradilovi, A.Báchorková)

6.-12.7. Akce: 14. mezinárodní sympozium FUS Frýdlant n. O. (Beskyd s.r.o.)

13.7. Vernisáž 14. mezinárodního sympozia FUS ( VDUS Frýdlant n.O.)

1.-15. 9. Výstava M.Šimurda Vesmírný vozataj – výstava v Muzeu Frenštát p.R.

18.9. Výbor Klubu – Goodwill

18.9. Výstava Kresby P. Bednáře s Besedou o umění smaltu –Goodvill (Bogar)

11.10-. Výtvarná aukce Charity Muzeum Beskyd za podpory Klubu

17.1. Výbor Klubu – Goodwill

17.10. M. Zagora Nahlédnutí do náčrtníku arch. Villarda de Honnecourt. Goodwill (Bogar)

31.10. M. Zagora Husitská bible - Jenský kodex. Knihovna Místek ( Bogar )

5.11. A. Kačmařík Prezentace knihy Kostel sv., Jana a Pavla. Knihovna Místek (Bogar)

14.11. J. Adamec Londýn od středověku do současnosti. Knihovna v Místku (Bogar )

20. 11. Výbor Klubu - Goodwill

20.11. Beseda K.Bogar Zapomínaný umělec Pobeskydí F.Duša s prezentací DVD Příběh slovenské řeky. Goodwill

25.11. Odhalení pamětní desky E. Servátkové s besedou.( Město F-M, výbor, Bogar)

4.12. Výbor Klubu - Goodwill

11.12. Tradiční Vánoční večer : Vzpomínka na Liptov uvedli manželé Hradilovi. Návštěva u paní D. Benešové, uvedla Z.Kuncová.

 


 

Zamyšlení nad uplynulým klubovým rokem 2013

Ohlédneme –li se za minulým rokem očima  současné situace nejen ve světě, není to právě radostné. Léta běží a když se na nás podívá někdo zvenčí, třeba na zájezdech, zdá se mu, že jde o jakýsi klub důchodců... Hodnoty, které nám nabízí svět už poměřujeme zkušeností a nejsou zdaleka tak prioritní, jako třeba před dvaceti léty nebo dokonce při založení Klubu v roce 1968. Uvědomujeme si, že jádro našich jistot je v rodině, druhý okruh tvoří přátelé a tedy i naše klubácké společenství, třetí Česko, ve kterém se stále méně vyznáme a konečně Svět, který je zcela zblázněný do peněz a rychlosti. Při nahlédnutí do historie, třeba při návštěvě římského Efesu zjistíme, že na Celseově knihovně byly instalovány symbolické sochy : Moudrosti, Vzdělání, Dobré mysli a Ctnosti. Dovedeme si představit, jaké by se dnes, při stavbě nějaké významné současné budovy, hledaly symboly hodnot?

Co se nám podařilo ve 45 roce Klubové existence nejvíce? Myslíme si, že největším úspěchem je to, že jsme v neustálém nářku po penězích kolem nezkrachovali a udrželi programovou strukturu klubu na úrovni minulých let. K tomu pomáhal grant města Frýdku-Místku, vstřícnost VOŠ Goodwill, Městské knihovny a také úspory v přenosu klubových informací, za něž vděčíme i po létech A.Vindyšovi a našim informátorům A.Báchorkové a J. Suchánkové.

V přednáškové činnosti, která je základem naší činnosti, byly jádrem velice zasvěcené přednášky o středověkém umění v podání Mgr. M. Zagory. Dokončili jsem i přednáškový cyklus s Dr. Adamcem z Prahy – takže Londýn máme celý. Velkým přínosem jsou přednášky Mgr. Gabriely Pelikánové. Za krátkou dobu jsme si ji zamilovali pro její odbornost, citlivý přístup k námětu a lapidárnost sdělení. Zájemcům o výtvarné umění tak nabízíme stejně kvalitní akce, jako nabízí třeba Galerie výtvarného umění v Ostravě. Z dalších přednášek a besed nesmíme opomenout vlastní zdroje v přednáškách Mgr. M.Krále , besedě P.Bednáře, A.Kačmaříka, Dr. K.Bogara , manželů Hradilových a dalších klubistů. Námětově jsme trochu opomněli architekturu. Problém je také v návštěvnosti. Akce přednáškové jsou soustředěny na dobu ne právě vlídného počasí, a tak je někdy menší účast, na škodu členů klubu i zájemců z města. Příkladem by mohlo být kreslení s J.Homolkou, které sice krásně vypršelo, ale dalo čas na příjemné besedování v umělcově ateliéru. Nové tipy a nápady, nová témata a lektoři z řad členů jsou stále vítáni.

Odborné kurzy, které jsme dříve organizovali hlavně v oblasti kresby, se zdá již přežily a tak hledáme náhradu v jiných formách. Připravujeme spíše jednodenní akce zaměřené na některé dílčí oblasti ( např. foto, práci s počítači, grafiku) a v této oblasti zatím hledáme náměty. Jediné, co se osvědčilo, je napojení na výtvarnou dílnu uměleckého smaltu, kde se opakovaně zapojují zájemci o práci se smaltem, což se realizovalo několikrát během roku.

Výstavní činnost Klubu pro rekonstrukci Kulturního domu ve Frýdlantu byla letos nahrazována tipy na výstavy v okolí a zájezdem na výstavy do Olomouce. Také Muzeum Beskyd nabídlo několik akcí, které byly špičkové kvality a které jsem využili (např. výstavu J.Sibinského). Ve VOŠ Goodwill probíhala během roku naše výstava grafiky Karla Solaříka, který má v roce 2014 životní výročí a výstavu v Praze a výstava kreseb Petra Bednáře, které byly pro většinu klubistů i dalších návštěvníků jistě objevem. Nepodařilo se nám zorganizovat autobusový výlet po výstavách v okolí, což je námět do dalšího roku.

Zlatým bodem v zájezdové činnosti byl zájezd Za památkami a uměním Liptova. Zájezd byl připraven po odborné stránce Janou a Lumírem Hradilovými, objednávky a finance zařídila paní Báchorková. Návrat na Liptov po mnoha létech byl opravdovým zážitkem. Na Slovensku se hodně změnilo, většinou k lepšímu, a tak jsme si mohli zavzpomínat a ověřit staré zkušenosti a doplnit je o novinky. Pěkná fotodokumentace na vánočním večeru přiblížila naše zážitky i těm, kteří se na zájezd nedostali. Z drobných akcí jsme již připomněli návštěvu ateliéru J.Homolky. Několik zájemců navštívilo také mezinárodní sympozium smaltu ve firmě Beskyd.

Díky dotaci města Frýdku-Místku se nám podařilo vydat další soubor grafik. Po loňském výběru autorů z Frýdku-Místku z okruhu Klubu a jeho přátel, jsme vydali soubor kreseb frýdeckého umělce Martina Pawery. Autora , kterého známe většinou jako malíře velkých formátů, zde představujeme výběrem z jeho ilustrační tvorby. Spojitosti jsou ale zřejmé, znovu je východiskem jeho zájmu rodina, člověk, staří lidé, ke kterým cítí hluboké sympatie. Soubor tiskl zase Štěpán Mleczko a připravil K.Bogar. Celá řada portfolií, která začala před léty skromným tiskem Evy Kučerové , se pomalu blíží k dvacítce a vytváří unikátní sběratelský konvolut. Potěšit nás může, že takový soubor portfolií je unikátní, nemá v současném Česku obdobu. Většina souborů je již beznadějně vyprodaná a mnohé jsou ve sbírkách nejen členů klubu, ale i veřejných institucí, muzeí a sběratelů. Pravidelně přispíváme soubory na aukční akci Charity ve Frýdku-Místku.

Setkání členské základny je největší na společných shromážděních. Na Valné hromadě v březnu byly probrány organizační věci a proběhly volby. Jádrem byl křest portfolia výtvarníků z okruhu Klubu, které připravili manželé Hradilovi. Samozřejmě nechyběla tradiční tombola. Vánoční večer vedle společenské části a občerstvení, které zorganizovaly skvěle členky výboru, byl zpestřen prohlídkou snímků z letního zájezdu Klubu na Liptov. Proběhlo též tradiční slosování členských legitimací. Domů si letos odnesli členové jako prémii grafický list ak. mal. Daniely Benešové ( nar. 1929) z Prahy, kterou na krátkém vstupu představila Z. Kuncová, která list zařizovala. Během roku pracoval výbor v novém složení po volbách: Karel Bogar – předseda, Miloš Král – místopředseda , Anna Báchorková – jednatel a pokladní, Věra Liberová – předseda dozorčí rady, členové Marta Šmiřáková, Antoník Koval. Členové výboru: Jana Malátová, Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Lubomír Červenka, Věra Strakošová, Ladislav Blaha. Většina členů se aktivně podílela na práci výboru, některým v to zatím bránily pracovní povinnosti. Všem, kteří odvedli kus práce, podepsali se na konkrétních akcích, je třeba jménem členů moc poděkovat. Počet členů se poslední léta celkem stabilizoval, na přelomu roku jsme měli 98 osob fyzických. Vážíme si toho, že našimi věrnými členy jsou léta i Ostraváci, přátelé z Rožnova i z Příbora. Věrnými kolektivními členy jsou: VOŠ GOODWILL, Gymnázium a SOŠ Frýdek, Střední zdravotní škola a Městská knihovna ve Frýdku-Místku. Opakujme z loňska: Škoda, že jsme neudělali více pro propagaci akcí mezi dalšími středními školami. I v návštěvě mládeže máme značné rezervy. To je náš velký dluh. Osobní jednání by bylo účinnější než jiné formy. Otevřeným probléme je stálé místo pro klubovou činnost.

Hospodaření Klubu bude předmětem zprávy na Valné hromadě. Základní vklad pro hospodaření jsou příspěvky členů. Letošní výroční rok nám zase usnadnil grant Města Frýdku-Místku ve výši 10.000 Kč, který jsme využili na řešení náročných akcí v přednáškové činnosti a dalších 7.000 Kč na portfolio. Z vlastních prostředků byla financována prémie D.Benešové a dofinancovány také některé další akce klubu. Hospodařili jsem i letos, díky přísnému dozoru naší pokladní Aničky Báchorkové, lépe než EU, za což si zaslouží naši veůlkou vděčnost. Zavedením webových stránek, propagací zasílanou e-maily a schválením doplatků na klasické poštovné šetříme během roku značné částky, ale ty se vrací členům na akcích.

Co nás čeká v roce 2015? Dodržovat hlavní zásadu: Pokud chce být Klub živou organizaci, musí se na ní aktivně podílet všichni členové. Nesmíme být organizací konzumní! Podněty, nápady, osobní stanoviska a kousek práce jsou předpokladem součinnost a jsou nezbytné. Brát znamená i dávat. V tom je podmínka a smysluplná činnosti Klubu, jako přátelského seskupení. Přesvědčujeme se, že řada členů má nápady, znalosti, ale aktivně je ve prospěch Klubu nedává. Je na řadě uvažovat i o generační výměně, podívat se na svět umění i mladšíma očima. Naše zkušenosti z cest, podněty umění, nám říkají, že se musíme o tu krásu světa, kterou můžeme užívat, i trochu zasloužit. Předávat ji nejen mezi členy, ale i veřejnosti a mládeži, která o výtvarné kultuře ví stále méně, jak se přesvědčujeme na školách. Činnost Klubu pokračuje, ale je stále čas na sebereflexi. Nikdo za nás nic nevyřeší, musíme si pomoci sami a každý můžeme nějakou formou přiložit ruku k dílu. To by mělo být jedním lékem na „globální krizi“ individualismu a chamtivosti, kterou kolem sebe vidíme denně.

___________________________________

Výroční zpráva Pobeskydského KPVU ve Frýdku-Místku za rok 2013. Připravil PhDr. Karel Bogar a výbor Klubu jako interní tisk v dubnu 2014. Neprošlo jazykovou úpravou. Kontakt na Klub: A.Báchorková,V.Talicha 1863, 738 01 Frýdek-Místek, tel.607727892; K.Bogar e-mail: Bogar@seznam.cz, tel. SMS 732733653. Další kontakt na www.Pkpvu.webnode.cz