Výroční zpráva Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2014

Přehled akcí Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku v roce 2014

17.1. J. Slíva Kurz v práci s PowerPoint – zpracování digitálních fotek , Goodwill ( Bogar )

29. 1. Přednáška K.Bogar Kouzlo grafiky - tradice a techniky, Goodwill

29.1. Výbor Goodwill

3.2. Výstava foto IRÁN Jakuba a Zdeňky Kuncové (naší členky) v Kině Vlast v Místku

26.2. Beseda Zdeňky Kuncové POUTOVÁNÍ IRÁNEM , Goodwill

26.2. Výbor Goodwill

13.3. Přednáška Gabriely Pelikánové Nezaměnitelný Josef Lada Městská knihovna ( Bogar)

6.3. Vlakový zájezd do Olomouc e : Století relativity, Tisíc let duchovní kultury na Moravě, Homage Kája Saudek, Ludmila Padrtová aj. (výbor)

5.4. Divadlo K.Ludwig Pod praporem něžných dam –ZUŠ Frýdlant a VDUS

10.4. Valná hromada Klubu Program: Olbram Zoubek v jízdárně pražského hradu, Křest portfolia M.Pawery, org. věci, tombola

10.4. Výbor Goodwill

17.4. Prohlídka výstav Jaroslav Olšák a Zmizelý Frýdek-Místek s průvodcem Mgr. J. Poláškem, Zámek ( Bogar)

9.5. Zahájení výstavy Lenky Kovalové Pohled do jiné dimenze času, zámek FM

20.5. Výbor Goodwill

20. 5. Výstava a beseda k jubileu Jaroslava Homolky, Goodwill (Bogar)

7.6. Ostravská muzejní noc s A.Kovalem ( O.Janečka, P.Pastrňák. V.Pivovarov, Fr.Bílek, A. Kroča ad.

8.6. Akce Pocta Jaroslavu Olšákovi v Muzeum Beskyd

27.-29.6 Zájezd za Uměním Vysočiny ( Loštice, Svitavy Litomyšl, Nové Hrady, Polička, Hlinsko ad. ( vedl. M.Šmiřáková, spolupráce A.Báchorková, L.Červenka )

13.7. Vernisáž 15. mezinárodního sympozia FUS, SSS Frýdlant n. O.

11.9. Frýdecko-Místecký salon s V-Klubem, zámek FM

18.9. M. Zágora Co vyprávějí hlavice románských sloupů, Městská knihovna Místek ( Bogar )

3.10. Výstava a aukce Charity Frýdek-Místek, zámek

22.10, Beseda při prohlídce nového Kulturního centra ve Frýdlantu n. O. s Ing.K.Kaiserovou ( Bogar )

30.10. Přednáška Gabriely Pelikánové Bojovník a vizionář B. Kubišta, Městská knihovna Místek (Bogar)

30.10. Výbor MK

8.11. Autobusový zájezd od Vídně s galerií Magna Ostrava

12. 11. Beseda s K. Bogarem Neznámé Turecko –Mira, Efesos a jiné, Goodwill

12.11. Výbor Goodwill

20.11. Komentovaná prohlídku s Mgr.Gabrielou Pelikánovou unikátní výstavy Zářivý krystal /Bohumil Kubišta a české umění/ v GVU v Ostravě ( Červenka )

22. 11. Předvánočním smaltování ve Frýdlantu n.O. (Bogar )

11.12. Tradiční 45. vánoční večer umění. Vernisáž a beseda s L. Nerudovou , vánoční koledy v podání B.Kučírkové a D.Axmana ad. Prémie klubu


 

Zamyšlení nad uplynulým klubovým rokem 2014

Ohlédneme –li se za minulým rokem očima  současné situace nejen ve světě, není to právě radostné. To jsme si poznamenali do záhlaví vloni a bohužel se nic nezměnilo. Spíše má člověk dojem, že civilizace zdivočela, jak se odvrací od přírody a přirozených instinktů. Stále více pociťujeme, že jsme vytvořili umělou virtuální civilizaci, která je postupně více a více nepřátelská i nám lidem. Cítíme to i v umění, které by mělo oslovit a obohatit člověka, podpořit ideály, že je více a více kritické až destruktivní.

Co se nám podařilo ve 46 roce Klubové existence nejvíce? Myslíme si, že největším úspěchem je to, že jsme v neustálém nářku po penězích kolem přežili a udrželi programovou strukturu klubu na úrovni minulých let. K tomu pomáhal grant města Frýdku-Místku, vstřícnost VOŠ GOODWILL, Městské knihovny a také úspory v přenosu klubových informací.

V přednáškové činnosti, která je základem naší činnosti, a slouží široké veřejnosti a mládeži středních škol jsme stavěli na dvou osvědčených lektorech: Mgr. M. Zágora pokračovával ve svém středověkém cyklu, kde jsme upřednostnili spíše témata obecnější povahy , jako třeba krásnou přednášku o hlavicích středověkých sloupů. Díky Mgr. G. Pelikánové pokračujeme v systematickém seznamování se špičkovými osobnostmi naší výtvarné kultury. Oba přednášející jsou známi i v Ostravě, takže udržujeme vysokou odbornou laťku. Doplněním byly besedy o Turecku, Iránu, umělecké grafice, která byla jakýmsi opakováním. Trochu nám vypadlo téma regionu a architektury. Nové tipy a nápady, nová témata a lektoři z řad členů jsou stále vítáni.

Odborné kurzy, které jsme dříve organizovali hlavně v oblasti kresby, jsme se pokusili , a zdá se že zdárně, nahradit specializovanější akcí, jakou bylo zpracování foto v programu PowerPoint. Zájem byl velmi slušný a hodně jsme se toho naučili. Snad jen na poprvé toho bylo hodně a bylo by dobré pokračovat? Náměty jsou v rukou členů, stačí je výboru navrhnout.

Výstavní činnost Klubu jsme nahrazovali zájezdy na výstavy v Olomouci, Ostravě nebo ve Frýdku-Místku v Muzeu Beskyd, na sympozium smaltu ve Frýdlantu n. O. Vzhledem k různému počtu přihlášených postupně přecházíme na individuální akce, kde připravíme program, nalezneme vhodné spojení a pak už se každý nebo skupina postará sám o sebe. Současné výstavy jsou kvalitně připraveny s bohatým doprovodným materiálem. Přínosem je zdařilá spolupráce s Galerií Magna při zájezdech do Vídně, která umožní odjezdy z Místku. Z vlastních výstav ve VOŠ Goodwill pokračovala výstava kreseb Petra Bednáře, k jubileu Jaroslava Homolky byl realizován výběr z jeho grafiky a na závěr roku jsme otevřeli objevnou výstavu Ludmily Nerudové. Znovu se nám nepodařilo zorganizovat autobusové výlety jednodenní po výstavách a akcích v okolí, což je námět do dalšího roku. Holt, nohy už nám tolik neslouží!

Pěkným vyvrcholením  zájezdové činnosti byl zájezd za Uměním Vysočiny. Zájezd připravila po odborné stránce paní Marta Šmiřáková, objednávky zajistila spolehlivě paní Báchorková a s organizací pomohl L.Červenka. I když jsme se vrátili po létech na místa, které jsme většinou znali, byli jsme překvapeni řadou novinek, instalacemi, navíc jsme objevili Loštice ( nejen tvarůžky!) a opomíjené Svitavy, které jsme vždy dříve míjeli. Bylo to opravdu zdařilé putování.

Díky dotaci města Frýdku-Místku se nám podařilo vydat další soubor grafik. Sáhli jsem po dílu Ledy Pešatové, která je rodačka z FM, dnes žije ve Frýdlantu n. O. Myslíme, že to byl dobrý počin. Její práce jsou velmi výtvarně zajímavé, barevnost i razance překvapuje při věku autorky a soubor se setkal s dobrým přijetím. Trochu nás mrzí, že o soubory mají menší zájem členové Klubu , dají se využít jako dar za mimořádně výborné ceny a současně propagují naši činnost i místní umělce. Soubor tiskl zase Štěpán Mleczko a připravil K. Bogar. Celá řada portfolií, se pomalu blíží k dvacítce a vytváří unikátní sběratelský konvolut. Potěšit nás může, že takový soubor portfolií je unikátní, nemá v současném Česku obdobu. Většina souborů je již beznadějně vyprodaná a mnohé jsou ve sbírkách nejen členů klubu, ale i veřejných institucí, muzeí a sběratelů. Pravidelně přispíváme soubory na aukční akci Charity ve Frýdku-Místku.

Členská základna se pravidelně setkává na společných shromážděních. Na Valné hromadě v dubnu byly probrány organizační věci, tombola a pokřtili jsme portfólium M.Pawery. Povídání bylo o výstavě O. Zoubka v Praze. Vánoční večer vedle společenské části a občerstvení, které zorganizovaly znovu skvěle členky výboru, byl inovován vernisáží a besedou s grafičkou Ludmilou Nerudovou. Překvapila nás svým dílem, které se doposud skrývalo v soukromí a jen vzácně se objevilo na výstavách. Atmosféru vynikajícím způsobem doplnily koledy B. Kučírkové a D. Axmana, kteří připravili i texty, a tak jsme si společně zazpívali. Bylo to moc milé.... Dále proběhlo tradiční slosování členských legitimací. Domů si odnesli členové jako prémii grafický list-arttisk od PaeDr. Milana Rašky s motivy Beskyd a vinařských búd v Blatnici, které jsem také už navštívili. Jeho svěží expresivní podání a možnost vybrat si ze dvou listů bylo přijato s povděkem. Také finančně, díky vstřícnosti autora, vyšly tisky pro Klub příjemně. Během roku pracoval výbor ve složení: Karel Bogar – předseda, Miloš Král – místopředseda , Anna Báchorková – jednatel a pokladní, Věra Liberová – předseda dozorčí rady, členové Marta Šmiřáková, Antonín Koval a Jarmila Kožušníková. Členové výboru: Jana Malátová, Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Lubomír Červenka, Věra Strakošová, Ladislav Bláha. Pan Bláha, který se do práce začal aktivně zapojovat, nás bohužel po náhlé nemoci navždy opustil. Většina členů se aktivně podílela na práci výboru, některým v tom zatím bránily pracovní povinnosti, ale slibují polepšení. Všem, kteří odvedli kus práce, podepsali se na konkrétních akcích, je třeba jménem členů moc poděkovat. Počet členů se poslední léta celkem stabilizoval, na přelomu roku jsme měli 98 osob fyzických. Vážíme si toho, že našimi věrnými členy jsou léta i přátelé z Ostravy a  Rožnova. Věrnými kolektivními členy jsou: VOŠ GOODWILL, Gymnázium a SOŠ Frýdek, Střední zdravotní škola a Městská knihovna ve Frýdku-Místku. Opakujme každoročně: Nic jsme neudělali pro propagaci akcí mezi dalšími středními školami. I v návštěvě mládeže máme značné rezervy. To je náš velký dluh. Osobní jednání by bylo účinnější než jiné formy. Otevřeným probléme je stálé místo pro klubovou činnost. Aktuální to bude při změně stanov, kde je součástí statutu i stálé místo spolku.

Hospodaření Klubu bude předmětem zprávy na Valné hromadě. Základní vklad pro hospodaření jsou příspěvky členů. Rok nám nám zase usnadnil grant Města Frýdku-Místku ve výši 5.000 Kč, který jsme využili na řešení náročných akcí v přednáškové činnosti a dalších 7.000 Kč na portfolio L.Pešatové. Z vlastních prostředků byla financována prémie M.Rašky a dofinancovány také další akce klubu. Hospodařili jsem i letos, díky přísnému dozoru naší pokladní Aničky Báchorkové, lépe než naše vláda, za což si zaslouží naši velkou vděčnost. Zavedením webových stránek, propagací zasílanou e-maily a schválením doplatků na klasické poštovné šetříme během roku značné částky, ale ty se vrací členům na akcích.

Co nás čeká v roce 2016? Zase hromada práce, volby a náročná změna statutu, která si vyžádá spoustu práce. Minulé vlády měly velký zájem, aby zájmovým organizacím ztížily život složitou byrokracií, na kterou je třeba právníky. Pro členy klubu nebo spolku, podle toho jak rozhodneme, platí hlavní zásada: Co si neuděláme sami, neudělá za nás nikdo. Jak budou aktivní a podnětní členové, takový bude i náš spolkový život. Naše zkušenosti z cest, podněty umění, nám říkají, že se musíme o tu krásu světa, kterou můžeme užívat, i trochu zasloužit.

______________________________________________________________

Výroční zpráva Pobeskydského KPVU ve Frýdku-Místku za rok 2014. Připravil PhDr. Karel Bogar a výbor Klubu jako interní tisk v březnu 2015. Neprošlo jazykovou úpravou. Kontakt na Klub: A.Báchorková,V.Talicha 1863, 738 01 Frýdek-Místek, tel.790 833 015 nebo 558 432 952; K.Bogar e-mail: Bogar@seznam.cz, tel. SMS 732 733 653. Další kontakt na www.Pkpvu.webnode.cz