Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2015


 

Přehled akcí Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku v roce 2015

15. 1. PhDr. Libor Martínek Óndra Łysohorsky v kontextu polské menšinové literatury – přednáška, Městská knihovna Místek

15.1. Výbor Klubu Goodwill

12.2. Výbor Klubu Goodwill

12.2. Mgr. P. Beránek, Dušovi současníci, souputníci a oponenti – přednáška Goodwill

22.2. Vlakový zájezd do Olomouce (Muzeum umění -Tajemné dálky, Šalomoun, Vasarely) a Arcidiecézní muzeum

10.3. Výbor Klubu Goodwill

18.3. Valná hromada Klubu (křest souboru L.Pešatové, organizační záležitosti, tombola ad. ), Goodwill

24.3. Výbor Klubu Městská knihovna

24.3. Mgr. G.Pelikánová Metafyzický svět Josefa Šímy – přednáška, Městská knihovna Místek

11.4. Tři bratři v nesnázích – divadlo, ZUŠ Frýdlant n.O.

16. 4. Mgr. M. Zágora Život ve středověkých klášterech – přednáška, Městská knihovna Místek

16.4. Výbor Klubu Městská knihovna

18.4. Autobusová zájezd do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně ( výstava J.Schikanedra, VMP Rožnov Výtvarné umění na Valašsku III), připravil Dr.Bogar

25.4. Autobusový zájezd do Vídně s Magnou

7. 5. Zájezd na výstavy do Ostravy (MA MA CLUB GALLERY, Dům umění -Válečný mrak , Výtv. centrum Chagall (Dalí, Miró, Chagall, Picaso). Vedla Z.Kuncová

14.5. Dr. V. Strakošová Albánie – známá a neznámá – přednáška, Goodwill

14.5. Výbor Klubu Goodwill

18.6. Výbor Klubu Goodwill

18.6. Vernisáž výstavy E.Servátkové v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku

24.6. Návštěva ateliéru výtvarníka Petra Sedlíka a školy AVE ART Ostrava,vedl Dr.Bogar

2.-5. 7. Autobusová zájezd za Uměním východní Slovenka (připravili a vedli L.a J. Hradilovi )

6.9. Derniéra výstavy A.Gavlase Geometrie světla (dr.Bogar, A.Gavlas), Muzeum Beskyd

15.9. Zájezd na Výstavu Magičtí Lucemburkové, Ostrava - Dolní Vítkovice, vedl. dr.Bogar

17.9. Zahájení výstavy 8. mezinárodního trienále smaltu v  Muzeu Beskyd

18.9. Přednášky v rámci 8.Mezinárodního trienále smaltu

22.9. Výbor Klubu Goodwill

3.10. Autobusový zájezd na výtvarné Valašsko (připravil dr. Bogar)

9.10. Aukce výtvarných děl Charita FM –zámek

20.10. Mgr. G.Pelikánová Zdeňka Braunerová – přednáška, Městská knihovna Místek

20.10. Výbor Klubu Goodwill

5.11. Mgr. M. Zágora Erotika ve středověku a její odraz ve výtvarném projevu – přednáška, Městská knihovna Místek

18.11. J.Brojáč Moje indické zážitky – přednáška, Goodwill

18.11. Dr. K.Bogar Zahájní výstavy kreseb Milana Rašky z Veselí nad Moravou s besedou

7.11. Autobusový zájezd do Vídně s Magnou

18.11. Výbor Klubu Goodwill

9.12. 46. Vánoční večer s uměním v Goodwillu (M. Raška Kresby, Putování s Hradilovými po Slovensku, B.Kučírková a D.Axman Koledy ad.)

Zamyšlení nad uplynulým klubovým rokem 2015

Ohlédneme –li se za minulým rokem očima  současné situace u nás i ve světě, není to proti minulým létům radostné. Velmi dobře to vystihl sociolog Jan Keller v nové knížce Odsouzeni k modernitě, kde porovnal situaci z konce 19. a začátku 20. století v literárních dílech se současnými sociologickými teoriemi a praxí. Výrazně se zde objevila ztráta hodnot, perspektiv, vztahu k regionu a domovu. Naše cesty za uměním, besedy a další akce by měly pomáhat orientaci v této složité situaci.

Přežili - nepřežili jsme 47 rok existence klubu i když to byl rok těžký. Ekonomicky nám pomohl grant Města Frýdku-Místku, vstřícnost našich členů: VOŠ Goodwill a Městské knihovny. Vzhledem k novému občanskému zákoníku jsme museli změnit statut a nové podmínky nás donutily zjednodušit název vypuštěním slova KLUB a nahradit spolkem. I když starší členové dále budou mluvit o klubu, který nám přirostl k srdci. Ke změně nám pomohla advokátní kancelář Evy Bogarové v Praze, která odvedla bez úplaty velký kus nesmírně komplikované práce. Všem díky za pomoc.

V přednáškové činnosti, která je základem naší činnosti, a slouží široké veřejnosti a mládeži středních škol jsme stavěli na dvou osvědčených lektorech: Mgr. M. Zágora pokračoval ve svém středověkém cyklu, kde jsme znovu upřednostnili spíše témata obecnější povahy (život v klášterech, erotika ve středověku), která umožňují hlouběji chápat minulost. Díky Mgr. G. Pelikánové pokračujeme v systematickém seznamování se špičkovými osobnostmi naší výtvarné kultury. Novým želízkem v ohni by mohl být Mgr. P.Beránek ( Dušovi současníci), který má dobrý přehled o umění v kraji. Přínosem byly také besedy našich klubových lektorů, i příspěvek Dr. L.Martínka k problematice díla Ó. Łysohorského, který podnítil zřízení pamětní desky ve městě. Trochu nám vypadla architektura. Nové tipy a nápady, nová témata a lektoři z řad členů jsou stále vítáni. Náměty na odborné kurzy letos nebyly, pole je otevřené.

Výstavní činnost Klubu jsme nahrazovali zájezdy na výstavy v Olomouci, Zlíně, Ostravě nebo ve Frýdku-Místku v Muzeu Beskyd. Mimořádnou akcí bylo 8. mezinárodní trienále smaltu, které umožnilo seznámit se s evropskými i zámořskými špičkami. Navíc byly velice zajímavé přednášky sympozia, kterého se členové spolku účastnili. Velice kvalitním přínosem ve výstavní činnosti je dobrá spolupráce s Galerií Magna a účast na jejích odborných zájezdech na výstavy ve Vídni, s nástupy ve Frýdku-Místku. Z vlastních výstav ve VOŠ Goodwill pokračovala výstava Ludmily Nerudové a zcela novou akcí byla výstava kreseb PaeDr. Milana Rašky z Veselí nad Moravou s ukázkami různých výtvarných technik a námětů. Připomněla nám nezapomenutelné zážitky z jeho ateliéry v Louce.

Polepšili jsme se v zájezdech. Po loňské sebekritice se podařilo uskutečnit hezký zájezd na výstavu Schikanedra a stálé expozice galerie umění ve Zlíně a výstavu ve Valašském muzeu v přírodě. Další byl již tradiční zájezd na Valašsko se zatavením na Zvoničce, u I. Hartingera, na výstavách ve Velkých Karlovicích, Novém Hrozenkově a hlavně novém muzeu skla v Karolince. Vrcholnou akcí byl zájezd na východní Slovensko, který připravili svědomitě manželé Hradilovi. Slovensko nás překvapilo řadou novinek, krásně opravenými dřevěnými kostely, novými muzei, expozicemi (Bardějov, Mezilaborce,) skanzeny, sochařským sympoziem v Ružbachách a dalšími krásnými zážitky, na které účastníci léta nezapomenou. Bylo to opravdu zdařilé putování.

Díky dotaci města Frýdku-Místku se nám podařilo vydat další tisk. Po celé řadě portfolii místních výtvarníků, který již tvoří velice reprezentativní soubor, jsme si oddechli vydáním kalendáře na rok 2016, který by propagoval náš spolek a upozornil na výtvarníky z města , kteří s ním po léta spolupracují. Současně jsme tak pořídili spolkovou prémii. A jak jsme sledovali ohlasy, spokojenost byla jak ve výboru, tak u členů. Text připravil K.Bogar, grafiku a tisk provedla firma Amidis.

Členská základna se pravidelně setkává na společných shromážděních. Na Valné hromadě v dubnu byly probrány organizační věci, nové volby do výboru, tombola a pokřtili jsme za účasti autorky portfolium Ledy Pešatové. Součástí bylo schvální nových čestných členů PhDr. Petra Pavliňáka z Ostravy, výtvarnice Inge Koskové z Olomouce a opory našeho spolku Aničky Báchorkové. Vánoční večer vedle společenské části a občerstvení, které zorganizovaly znovu skvěle členky výboru, byl mezi krásnými kresbami Milana Rašky. Díky DVD manželů Hradilových si účastníci i ti, kteří s námi na Slovensku nebyli, zopakovali překrásné zážitky z východního Slovenska. Atmosféru, po loňské zkušenosti, vynikajícím způsobem doplnily koledy B. Kučírkové a D. Axmana, kteří připravili i texty, a tak jsme si společně zase zazpívali. Bylo to moc milé.... Dále proběhlo tradiční slosování členských legitimací. Domů si odnesli členové jako prémii kalendář Výtvarný Frýdek-Místek 2016. Během roku pracoval výbor ve složení: Karel Bogar – předseda, Lubomír Červenka – zástupce předsedy, Anna Báchorková a Jarmila Kožušníková – pokladní, Věra Liberová – předseda dozorčí rady, členové Marta Šmiřáková, Jana Malátová. Členové výboru: Antonín Koval, Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Lubomír Červenka, Věra Strakošová, Miloš Král. Členové odvedli za rok kus poctivé práce. Počet členů se poslední léta celkem stabilizoval, na přelomu roku jsme měli včetně kolektivních členů přes stovku dospělých a pomalu tisícovku studentů. Vážíme si toho, že našimi věrnými členy jsou léta i přátelé z Ostravy a  Rožnova. Věrnými kolektivními členy jsou: VOŠ GOODWILL, Gymnázium a SOŠ Frýdek, Střední zdravotní škola a Městská knihovna ve Frýdku-Místku. V novém roce jsme se rozhodli pro intenzivní propagaci spolku a k tomu využijeme vydaní propagačního kalendáře. Novinkou je, že díky statutu a nové smlouvě, jsme získali ve VOŠ Goodwill trvalou základnu a adresu.

Hospodaření Klubu bude předmětem zprávy na Valné hromadě. Základní vklad pro hospodaření jsou příspěvky členů. Rok nám zase usnadnila dotace Města Frýdku-Místku ve výši 5.000 Kč, který jsme využili na řešení náročných akcí v přednáškové činnosti a dalších 12.000 Kč na kalendář Výtvarný Frýdek-Místek 2016. Z vlastních prostředků jsme hradili také další akce klubu. Hospodařili jsem i letos, díky přísnému dozoru naší pokladní Aničky Báchorkové, dobře. Propagací zasílanou e-maily a schválením doplatků na klasické poštovné šetříme během roku značné částky, a ty se vrací členům na akcích.

Co nás čeká v roce 2017? Zase hromada práce, nábor do spolku, připomínka výročí Karla IV., pokračování cyklů přednášek a další akce. Určitě bychom neměli zapomenou, že se v roce 2017 bude připomínat 750. výročí založení města Frýdku-Místku a připravit během roku návrhy na společné akce. Pro členy spolku platí stále zásada: Co si neuděláme sami, neudělá za nás nikdo. Jak budou aktivní a podnětní členové, takový bude i náš spolkový život. Naše zkušenosti z cest, podněty umění, nám říkají, že se musíme o tu krásu světa, kterou můžeme užívat, i trochu zasloužit.

______________________________________________________________

Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2015. Připravil PhDr. Karel Bogar a výbor spolku jako interní tisk v březnu 2016. Neprošlo jazykovou úpravou. Kontakt na spolek: Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, P.Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek. Osobně - K.Bogar e-mail: bogar@seznam.cz, tel. SMS 732 733 653. Další kontakt na www.Pkpvu.webnode.cz