Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění
ve Frýdku-Místku za rok 2016

 

Přehled akcí Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku v roce 2016

10. 1. Výtvarný výlet do Olomouce /Muzeum umění: Z. Sekal; Dohnat a předehnat (design 60. let); Arcidiecezní muzeum: G.B.Piranesi; Vlastivědné muzeu: Doba Karla IV. na Olomoucku; Bogar

11.1. Výbor Spolku, Goodwill

19.1. Beseda a autogramiáda s J. Šlosarem nad knihou Strážkyně pokladu, Kapitola v Místku

9.2. Mgr. G. Pelikánová Malíř Antonín Procházka a Ostrava, Městská knihovna Místek

18.2. Výbor Spolku, Goodwill

18.2. Z. Kuncová Indie zase trochu jinak, Goodwill

15.3. Komentovaná prohlídka s G.Pelikánovou na výstavě 100 děl z GVU Ostrava; Červenka

17.3. Výbor Spolku, Městská knihovna

17.3. Mgr.M.Zágora Umění ve službách Karla IV. Městská knihovna Místek

30.3. Valná hromada Klubu (Výstava L.Šmída s besedou, organizační věci, tombola), Goodwill

12.4. Mgr.P. Beránek Německé umění –odpadla pro nemoc

12.4. Výbor Spolku, Goodwill

16. 4. Autobusový zájezd do Zlína (KG Zlín: A. Slavíček ; Radim Hanke ; Miloš Boria; ateliér J. Holíka v Hrobicích, zámek Vizovice. Bogar

30.4. Autobusový zájezd do Vídně s Magnou (Ruská avantgarda aj.)

10. 5. Charitativní vernisáž z pozůstalosti členky Spolku MUDr. Evy Vašíčkové, Knihárium, Bogar

14.5. Vernisáž výstavy Umění ohně /Sztuka ognia v KC Frýdlant n.O., Bogar

24.5. Výbor Spolku Městská knihovna v Místku

24.5. Mgr. G.Pelikánová Pohádkář s holandskou duší H. Schwaiger, Městská knihovna v Místku

3.6. Vernisáž výstavy P. Bednáře k 70. narozeninám, Knihovna Ostravice

30.6. Vernisáž výstavy Ledy Pešatové 2012-2016. Muzeum Beskyd. Bogar

10.7. Návštěva výstavy z 2. Beskydského smaltování v KC Frýdlant n.O.

19.7. Výbor Spolku, Městská knihovna Místek

18.-21.8. Autobusový zájezd za krásami jižních Čech a Českého Krumlova ( Telč, Vyšší Brod, Český Krumlov + otoč. divadlo, Zlatá Koruna, Holašovice, Třeboň Slavonice aj.). Bogar, Suchánková, Malátová

12.9. Zájezd na výstavu sochaře O.Haroka a fotografa J.Štrajta na faru do Šenova. Bogar

14.9. Mgr.P.Beránek Německé umění a umělci v našich dějinách a ve sbírkách GVUO, Goodwill

14.9. Výbor Spolku, Goodwill

13.10. Mgr. G. Pelikánová Adolf Hoffmeister, Městská knihovna Místek

14.10. Účast na Aukci výtvarných děl pro Charitu FM – Muzeum Beskyd, zámek, spolupráce PSPVU

20.10. Mgr. M. Zágora Praha Karla IV., Městská knihovna Místek

20.10. Výbor Spolku, Městská knihovna Místek

3.11. Mgr. M. Zágora Cesta Karla IV. do Francie, Městská knihovna Místek

3.11. Výbor Spolku, Městská knihovna Místek

10.11. Vlakový zájezd na výstavy ve Valašském Meziříčí ( Barevný svět –zámek Kinských; B. Jaroňek, Valašský výtvarný salon –zámek Žerotínů ad. ). Kuncová

26.11. Autobusový zájezd do Vídně s Magnou ( Pointilismus aj.)

8.12. 47. Vánoční večer s uměním v Goodwillu (Beseda na výstavě K. Říhovského s jeho synem Adamem, vzpomínka na Český Krumlov (Červenka), koledy DUO Kučírková-Axman, losování legitimací, občerstvení).

 

 

Zamyšlení nad uplynulým spolkovým rokem 2016

Ohlédneme–li se za minulým rokem očima  současné situace u nás i ve světě, není to proti minulým létům radostné. Osvícenské paradigma pokroku, víry ve vědu, které stále naše západní společnost vyznává, je denně nabouráváno zkušeností, že zdravého rozumu je stále nějak méně. Hlavně mladší generace je pohlcena manažerským výkonem a zapomíná Senekova slova: Jediné, co na světě člověk vlastní, je čas! I my starší se musíme denně rozhodovat mezi hodnotami, které nám nabízí společnost v umění i v životě. Mezi cynismem z bezmoci (naší i umělců) a sentimentalismem (naší skrýší před světem).

Přežili jsme v soudružnosti 48. rok existence klubu. Ekonomicky nám pomáhají granty Města Frýdku-Místku, vstřícnost našich členů: VOŠ Goodwill a Městské knihovny. Pomalu se sžíváme s novým statutem a nahrazujeme slovo KLUB, které bylo léta zafixované, spolkem.

V přednáškové činnosti, která je základem naší činnosti a slouží široké veřejnosti a mládeži středních škol, jsme v letošním roce stavěli na 750 výročí Karla IV. Soubor přednášek hl. Mgr. M.Zágory jej ukázal nejen jako velkého Evropana a Čecha, ale také jako rozporuplnou postavu. Seznámení s jeho stavebním dílem, hlavně na koncepci budování Prahy, bylo zcela fascinující a objevné. Díky Mgr. G. Pelikánové jsme pokračovali v systematickém seznamování se špičkovými osobnostmi naší výtvarné kultury. Cyklus doplnil seznámením s uměním německých umělců u nás Mgr. P.Beránek . Proběhly besedy s paní Z.Kuncovou o Indii a panem J. Šlosarem o nové knížce a ilustracích . Nové tipy a nápady, nová témata a lektoři z řad členů jsou stále vítáni. Také náměty na odborné kurzy letos nebyly, pole je otevřené.

Výstavní činnost Spolku se soustředila na dva autory. V první polovině roku to byla výstava Luďka Šmída, která byla pro mnohé objevem. Lékař a skvělý malíř a kreslíř byl znám spíše v Ostravě, přestože se věnoval hodně Beskydám. Spolupráce s jeho paní byla pro spolek prospěšná, jelikož nám věnovala na akce několik jeho prací. Podzim byl věnovaný výstavě Karla Říhovského, našeho čestného člena, který nás opustil na jaře. Výběr originálů ve spolupráci s jeho rodinou byl reprezentativní a připomněl jej nejen jako umělce, ale i skvělého člověk a našeho přítele. Zdánlivě skromnou výstavu v malé galerii VOŠ GOODWILL navštívilo, podle odhadů školy, přes tisíc a půl návštěvníků. Využili jsme také dalších výstavních akcí k návštěvě ( např. výročí ostravské GVU a výstavu 100 nejkrásnějších, výstavu soch a fotografií v Šenově, s Galerií Magna jsem se vydali tradičně na výstavy do Vídně a další akce ve Frýdku-Místku a okolí.

Polepšili jsme se trochu na  zájezdech. Autobusem jsme se vypravili do Krajské galerie ve Zlíně na výstavu Antonína Slavíčka a návštěvu galerie, zámku Vizovice a milou návštěvu ateliéru Jiřího Holíka v Hrobicích u Slušovic. Hlavní zájezd byl čtyřdenní a byl věnovaný Českému Krumlovu a jižním Čechám. Počasí nám vyšlo vstříc, nezmokli jsme na otočném divadle a o kvalitě jihočeských památek lze mluvit jen s chválou. Jména Třebíč, Vyšší Brod, Zlatá Koruna, Třeboň, Slavonice či menší lokality jako Kájov jsou zárukou kvality. Snad jen srpnový termín, kdy byl Krumlov více navštívený než pražský hrad, příště raději ne! Vlakové zájezdy se bohužel velkému zájmu netěší, což je velká škoda. Olomoucké výstavy Z.Sekala, designu byly mimořádné, stejně jako soubor výstav ve Valašském Meziříčí (zvláště originální výběr z díla B. Jaroňka).

Díky dotaci města Frýdku-Místku se nám podařilo vydat další tisk. Po celé řadě portfolií místních výtvarníků, která již tvoří velice reprezentativní soubor, jsme navázali na kalendář s výtvarníky města a doplnili jej výběrem výtvarníků a přátel našeho klubu a později spolku ze celé republiky. Výběr byl opravdu těžký, vybírali jsme asi z padesáti jmen těch nejbližších, ale ohlas kalendáře je hezký a propaguje dále naši činnost. Zároveň jsme získali pro členy vhodnou spolkovou prémii.

Členská základna se pravidelně setkává na společných shromážděních. Na Valné hromadě byla zahájena výstava L.Šmída s besedou s paní Mgr. Svaťkou Šmídovou, probrány organizační věci, tombola. Vánoční večer jsme strávili mezi krásnými malbami Karla Říhovského a ve společnosti jeho syna, Adama Říhovského, se kterým jsme si mohli povídat o jeho slavném otci. Kromě společenské části a občerstvení, které zorganizovaly znovu skvěle členky výboru, jsme si díky L. Červenkovi zopakovali zájezd do jižních Čech na obrazovce a znovu si připomněli krásné společné chvíle i nezapomenutelné památky. Atmosféru, po loňské zkušenosti, vynikajícím způsobem doplnily koledy B. Kučírkové a D. Axmana, kteří připravili i řadu novinek. Jak nám řekl pan A. Říhovský, bylo to u vás moc milé. Dále proběhlo tradiční slosování členských legitimací. Domů si odnesli členové jako prémii kalendář Výtvarníci přátelé Frýdku-Místku Během roku pracoval spolehlivě výbor ve složení: Karel Bogar – předseda, Lubomír Červenka – zástupce předsedy, Jarmila Kožušníková – pokladní, Věra Liberová – předseda dozorčí rady, se členy Martou Šmiřákovou a Janou Malátovou. Další členové výboru byli Antonín Koval, Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Věra Strakošová. Členové odvedli za rok kus poctivé práce. Počet členů se poslední léta celkem stabilizoval, na přelomu roku jsme měli včetně kolektivních členů přes stovku dospělých a pomalu tisícovku studentů. Vážíme si

toho, že našimi věrnými členy jsou léta i přátelé z  Ostravy a  Rožnova. Věrnými kolektivními členy jsou: VOŠ GOODWILL, Gymnázium a SOŠ Frýdek, Střední zdravotní škola a Městská knihovna ve Frýdku-Místku. Naše řady rozšířily další školy Gymnázium P. Bezruče v Místku a Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku. Základní komunikací mezi členy obstarává vydání měsíčních Zpravodajů , které připravuje K. Bogar a rozesílá J. Suchánková , do webu města vkládá výběr L. Červenka. V letošním roce se také zjednodušily naše webové stránky, i když jsme ponechali původní název.

Hospodaření Klubu bude předmětem zprávy na Valné hromadě. Základním vkladem pro hospodaření jsou příspěvky členů. Rok nám zase usnadnila dotace Města Frýdku-Místku ve výši 9.000 Kč, kterou jsme využili na řešení náročných akcí v přednáškové činnosti a realizaci výstav, dalších 13.000 Kč byl příspěvek na kalendář pro rok 2017. Z vlastních prostředků jsme hradili také další akce klubu. Hospodařili jsem i letos, v duchu naší bývalé pokladní Aničky Báchorkové , dobře. Propagací zasílanou e-maily a schválením doplatků na klasické poštovné šetříme během roku značné částky, a ty se vrací členům na akcích.

Co nás čeká v roce 2017? Zase hromada práce. Hlavní bude cyklus k výročí města Frýdku-Místku, zkvalitnění informace o naší činnosti a tradiční struktura akcí. Rok 2018 bude rokem padesátileté existence spolku a zasloužil by si výrazné připomenutí. Pro členy spolku platí nadále zásada: Co si neuděláme sami, neudělá za nás nikdo. Jak budeme aktivní a podnětní, takový bude i náš spolkový život. Naše zkušenosti z cest, podněty umění, nám říkají, že se musíme o tu krásu světa, kterou můžeme užívat, i trochu zasloužit.

______________________________________________________________

Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2016. Připravil PhDr. Karel Bogar a výbor spolku jako interní tisk v dubnu 2017. Neprošlo jazykovou úpravou. Kontakt na spolek: Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, P.Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek. Osobně - K.Bogar e-mail: bogar@seznam.cz, tel. SMS 732 733 653. Další kontakt na www.Pkpvu.webnode.cz