Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2017

 

Přehled akcí Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku v roce 2017

12.1. Výbor Spolku, MK Místek

12.1. Marek Zágora Stravování ve středověku,MK Místek

16.2. doc. Dr. Libor Martínek Křest a uvedení knihy Óndra Ŀysohorsky, MK Místek

23.2. Výbor Spolku, MK Místek

23.2. Věra Strakošová Za kostely, kláštery a přírodou Rumunska, Goodwill

16.3. Vernisáž výstavy Karla Lepíka Obrazy, Muzeum Beskyd

21.3. Výbor Spolku, MK Místek

21.3. Jaroslav Polášek Historie FM v kostce, MK Místek

20.4. Výbor Spolku, MK Místek

20.4. Petr Beránek Fotograf František Krasl a jeho výtvarní současníci, MK Místek

27.4. Valná hromada PSPVU (zahájení výstavy a beseda s P.Strnadlem, Aukce Spolku, organizační věci )

18.5. Výbor Spolku, MK Místek

18.5. Lenka Rychtářová Bezruč v umění, MK Místek

3.6. Autobusový zájezd ( Stará Ves,sympozium), Brušperk a Hukvaldy (J.V.Sládek), ateliér A.Kroči), org. Červenka 10.6. Smaltování v DUS Frýdlant n. O.

15.6. Vernisáž výstavy foto Miroslava Holinky Krajina, portrét, sport , Muzeum Beskyd

30.6.-2.7. Autobusový zájezd PSPVU za uměním Turce na Slovensko , ved. Hradilovi

5.7. Návštěva akce 3.Beskydské smaltování 3.července do 9. července 2017

7.7. Vernisáž výstavy 3. Beskydské smaltování, KC Frýdlant n.O.

13.9. Výbor Spolku, Goodwill

13.9. Beseda s Petrem Borečkem, Goodwill, ved. Bg

21.9. Výstava Antonína Kroči, Muzeum Beskyd FM

6. 10. Tradiční výtvarná Aukce Charity FM , Muzeum Beskyd

12.10. Vernisáž výstavy FM Salon 2017, Slezan (spolupořadatel PSPVU )

19.10. Výbor Spolku, MK Místek

19.10. Gabriela Pelikánová Knihou okouzlen - Život a dílo místeckého knihvazače

Jaroslava Olšáka, MK Místek

26.10. Marek Zágora Svět středověkých katedrál., MK Místek

1.11. Odhalení pamětní desky básníku Óndrovi Ŀysohorskému (obchodní akademi, úvod PhDr. K. Janásová)

1.11 Zahájení výstavy malíře Jiřího Holíka a beseda o valašských umělcích, Goodwil

4.11. Autobusový zájezd Vídeň s Magnou

25. 11. Autobusový zájezd Malířské Valašsko ( Galerie CreArs Rožnov, Soláň Boris Jirků, Karolinka Hartingerovi, Muzeum Vsetí Ludmila a Břetislav Vaškovi, obrazy, keramika. Valašské Meziříčí :Muzeum – krajináři Valašska, zámek Žerotínů 100+1 obraz z GVU Zlín).

28.11. Výbor Spolku, MK Místek

28. 11. Martin Strakoš Architektura Lubomíra a Čestmíra Šlapetových a funkcionalismus , MK Místek

14.12. 48. Vánoční večer s uměním (putování Turcem s Hradilovými, výstava J.Holíka)

Poznámka: MK - Městská knihovna v Místku

 


 


 

Zamyšlení nad uplynulým spolkovým rokem 2017

Ohlédneme–li se za minulým rokem můžeme opakovat co jsme napsali : Osvícenské paradigma pokroku, víry ve vědu, které stále naše západní společnost vyznává, je denně nabouráváno zkušeností, že zdravého rozumu je stále nějak méně. Friedmanova „teorie kalamitního kapitalismu“ proniká do všech sfér života a neponechává nám žádné jistoty, jen tu Senekovu: Jediné, co na světě člověk vlastní, je čas! Musíme se denně rozhodovat mezi hodnotami, které nám nabízí společnost v umění i v životě. Mezi cynismem z bezmoci (naší i umělců) a sentimentalismem (naší skrýší před světem). Vstupujeme však do padesátého roku své existence a to je optimistické. Přátelské prostředí, spousty podnětů v umění, které není zavřeno v soukromých sejfech, nám dávají spoustu podnětů v hledání trvalých hodnot života. Ekonomicky nám pomáhají granty Města Frýdku-Místku, vstřícnost našich kolektivních členů: VOŠ Goodwill a Městské knihovny.


 

V přednáškové činnosti, která je základem naší činnosti a slouží široké veřejnosti a mládeži středních škol, jsme v roce 2017 využili 750. výročí města Frýdku-Místku a zaměřili na něj hlavní přednášky. Vedle vstupní přednášky k připomenutí historie města, to byly hlavně osobnosti, které město výrazně oslovily nebo oslavily - P.Bezruč, J. Olšák, Bratři Šlapetové, F.Krasl , O.Lysohorsky.

K oblíbeným lektorům G.Pelikánové, P. Beránkovi, přibyli J.Polášek, L.Rychtářová, M.Strakoš. Svým středověkým cyklem pokračoval úspěšně M. Zágora a některé předbášky si vyžádaly i rozšíření. Z vlastních řad to byla V. Strakošová. Pozoruhodný byl ohlas besedy v Goodwilu s Petrem Borečkem nad obrázky z výstav v Třinci . Nové tipy a nápady, nová témata a lektoři z řad členů jsou stále vítáni. Také náměty na odborné kurzy letos nebyly, pole je otevřené. Mimořádnou akcí bylo také odhalení desky Ondrovi Lysohorskému na budově ekonomické školy. Podnět k akci byl v dopise našeho spolku městu. Pomáhali jsme i při realizaci a desku jsme odhalili, je naší drobnou akcí, za přítomnosti představitelů města s úvodním proslovem Dr. Janásové z Muzea Beskyd.

Výstavní činnost Spolku se soustředila na tři autory. Na začátku roku doběhla výstava Karla Říhovského a následovala výstava Pavla Strnadela z Frenštátu p. Rad., která měla velký ohlas a řada prací zůstala v majetku členů Spolku. Lehká interpretace krajiny zaujala a našla své obdivovatele. Na podzim začala výstava našeho přítele malíře Jiřího Holíka, kterého jsme několikrát navštívili v jeho ateliéru v Hrobicích u Slušovic. Výběr z grafiky a malby, silně expresivní, je novým přínosem do naší výstavní činnosti. Naší pozornosti neušly výstavy v Ostravě, tradičně jsme jeli na výstavy do Vídně s galerií Magna a využili výstav v místě. Zásadních bylo několik: Výstava doc. Karla Lepíka v Muzeu Besakya a záhy na to retro výstava fotografa Mirka Holinky. Zdařilá byla v muzeu také výstava ak. mal. Antonína Kroči a jeho přátel. Na zajímavé přehlídce výtvarného regionu pořádané V-Klubem FM pod názvem Salon 2017 ve starém Slezanu, se podílel organizačně i náš Spolek. Další výstavy jsme navštívili při zájezdech.

Na autobusových zájezdech jsme si připomněli dílo J.V. Sládka (na výstavě v Brušperku a ve škole na Hukvaldech), přitom jsme navštívili sympozium ve Staré Vsi, ateliér A.Kroči, někteří členové i hrad Hukvaldy. Podzimní zájezd za uměním na Valašsku byl opravdu bohatý. Začal návštěvou galerie CreArs v Rožnově, návštěvou výstavy B. Jirků na Zvoničce, ateliéru manželů Hartingerových, na Vsetíně jsem viděli skvělou malířku a keramičku L. Vaškovou a výstavu valašských krajinářů v Muzeu ve Valašském Meziříčí. V Žerotínském zámku výstava se sbírek GVU ve Zlíně. Jako vždy byl vrchol na zájezdu do Turce , který organizovali manželé Hradilovi. Záběr byl široký, od gotiky a po moderní umění, specifikou zájezdu byla návštěva řady zapomenutých lokalit, míst i památek, kam by osamělý turista těžko zavítal. . K tomu patřilo i setkání s lidmi, kteří k nám byli velmi vstřícní a pro svůj region dělají kus práce a povzbudili i nás v našem úsilí.

Díky dotaci města Frýdku-Místku se nám podařilo vydat další tisk – dovršili jsme řadu kalendářů. Nostalgický Frýdek-Místek 2018, který jsme vydali v rámci výročí města. Jistě zůstane na dlouhá léta připomínkou výročí i zdařilé akce, na které se podílel hlavně výtvarník Zdeněk Hudeček z Uherského Ostrohu. Kalendář byl jeho prací k osobnímu jubileu, oslavil v lednu 2018 svou osmdesátku. Stylizace městských staveb v osobitém pastelu a formát A3 byla velice úspěšná a potěšila i mnoho lidí mimo spolek. Zároveň členové získali pěknou spolkovou prémii.

Členská základna se pravidelně setkává na společných shromážděních. Na Valné hromadě jsme besedovali s Palem Strnadlem a byly probrány organizační věci. Proběhla také I.aukce uměleckých děl, která je v naší činnosti novinkou. Přispěla k naší činnosti i finančně a pokusíme se ji zachovat i nadále. Vánoční večer jsme strávili mezi krásnými díly Jiřího Holíka. Na besedu zavítal u příležitosti převzetí čestného členství Spolku i Petr Bednář. Prémií byl kalendář Nostalgický FM 2018. Kromě společenské části a občerstvení, které zorganizovaly znovu skvěle členky výboru, jsme si díky manželům Hradilovým zopakovali zájezd do Turce. Dále proběhlo tradiční slosování členských legitimací.

Během roku pracoval spolehlivě výbor ve složení: Karel Bogar – předseda, Lubomír Červenka – zástupce předsedy, Jarmila Kožušníková – pokladní, Věra Liberová – předseda dozorčí rady, se členy Martou Šmiřákovou a Janou Malátovou. Další členové výboru byli Antonín Koval, Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Věra Strakošová. Členové odvedli za rok kus poctivé práce. Počet členů Spolku se poslední léta celkem stabilizoval, na přelomu roku jsme měli včetně kolektivních členů přes stovku dospělých a pomalu tisícovku studentů. Vážíme si toho, že našimi věrnými členy jsou léta i přátelé z Ostravy a Rožnova. Věrnými kolektivními členy jsou: VOŠ GOODWILL, Gymnázium a SOŠ Frýdek, Střední zdravotní škola a Městská knihovna ve Frýdku-Místku a od loňska rozšířily naše řady další školy Gymnázium P. Bezruče v Místku a Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku. Základní komunikací mezi členy obstarává vydání měsíčních Zpravodajů , které připravuje K. Bogar a rozesílá J. Suchánková , do webu města vkládá výběr L. Červenka.

 

Hospodaření Klubu je předmětem zprávy na Valné hromadě. Základním vkladem pro hospodaření jsou příspěvky členů. Rok nám zase usnadnila dotace Města Frýdku-Místku ve výši 12.000 Kč, kterou jsme využili na řešení náročných akcí v přednáškové činnosti a realizaci výstav, dalších 13.000 Kč byl příspěvek na kalendář pro rok 2018. I když jsme na něj věnovali značné prostředky, myslíme si, že výsledek umělecký byl mimořádný. Z vlastních prostředků jsme hradili také další akce klubu. Hospodařili jsme i letos, v duchu naší bývalé pokladní A. Báchorkové. Štafetu převzala paní J. Kožušníková. Propagací zasílanou e-maily a schválením doplatků na klasické poštovné šetříme během roku značné částky, a ty se vrací členům na akcích.


 

Co nás čeká v roce 2018? Zase hromada práce. Hlavním úkolem bude připomenout si padesátiny existence Spolku a využít výročí k náboru členů a propagaci naší činnosti. Jen málo spolku ve městě se dožilo takového věku. Dalším motivem je výročí vzniku Československa, které si připomeneme výběrem klíčových osobností z našeho umění. Využijeme i 450. výročí železářské a smaltéřské tradice v sousedním Frýdlantu n.O. Nezapomene i na propagaci města. Pro členy spolku platí trvale zásada: Co si neuděláme sami, neudělá za nás nikdo. Jak budeme aktivní a podnětní, takový bude i náš spolkový život. Naše zkušenosti z cest, podněty umění, nám říkají, že se musíme o tu krásu světa, kterou můžeme užívat, i trochu zasloužit.

______________________________________________________________

Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve FrýdkuMístku za rok 2017. Připravil PhDr. Karel Bogar a výbor spolku jako interní tisk v dubnu 2018. Neprošlo jazykovou úpravou. Kontakt na spolek: Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, P.Holého 400, 738 01 FrýdekMístek. Osobně K.Bogar e-mail: bogar@seznam.cz, tel. SMS 732 733 653. Další kontakt na www.Pkpvu.webnode.cz

 

 

 

 

Poděkovat Tondovi Kovalovi, janě Malátové

Karel Bogar Lubomír Červenka , Jarmila Kožušníková , Věra Liberová Martou Šmiřákovou , Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Věra Strakošová.

Noví členové výboru:

Ing.Petr Benda, paní Drahuše Špalková

Počet výboru: 9 doz rada 3 chybí 2 členové


 

Čestné členství: u příležitosti 50let na návrh výboru

PhDr. Jiří Langer, DrSc. Za vynikající odbornou propagaci lidové kultury regionu Karpat , významné kreslířské dokumentační dílo, spolupráci s e Spolkem – výstavy , zájezdy kordinace zájezdových akcí, přednášky

Doc. Ak.mal.Karel Lepík - významnou uměleckou činnost v regionu, dloudhobou práce ve výboru Klubu, podíl na besedách, tiskovinách a akcích Spolku

Bronislav Liberda – významnou výtvarnou reprezentaci kraje, podíl na besedách, tiskovinách a akcích Spolku

Zdeněk Hudeček - za výtvarnou reprezentací regionu, unikátní obnovení tradice folklorní malby, spolupráci se spolkem v tiskovinách, návštěvách výstav a ateliéru