Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku za rok 2018

 

Přehled akcí Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku v roce 2018

4.1. Beseda s malířem B. Liberdou na výstavě v Galerii Půda v Českém Těšíně. Vedl Bogar

17.1. Zahájení spolkové výstavy J. Homolky Průvan v ateliéru v KC Frýdlant n.O. Uvedl Bogar

17.1. Výbor spolku - Kulturní centrum Frýdlant n.O.

29.1. Výbor Spolku Goodwill

20.2. Společná návštěva výstav  GVU v Ostravě. Vedl Bogar, Koval

22.2. Výbor Spolku Městská knihovna v Místku

22.2. M.Zágora Láska a erotika ve středověku. Městská knihovna v Místku

4.3. Společná návštěva zahájení výstavy Leopolda Parmy v Muzeu Beskyd

22.3. Výbor Spolku Městská knihovna v Místku

22.3. G.Pelikánová Dílo A. Muchy v dějinných souvislostech. Městská knihovna v Místku

11.4. Polská literatura (výstavka a beseda s Petrem Ligotským ). Městská knihovna v Místku

14.4. Zájezd na výstavu Umělecký smalt /Technický smalt v Brně + Špilberk. Vedl Bogar

19.4. Valná hromada Goodwill .Výstava J.Holíka, Meziříčské výstavy J.F.Kováře a P.Drdy, aukce , organizační věci

3.5. Společná návštěva výstavy Jeleny Jedličové Obrazy v Muzeu Beskyd

10.5. Výbor Spolku Městská knihovna Místek

10.5. M.Zágora Svět středověkých katedrál. Městská knihovna v Místku

15.5. G.Pelikánová František Kupka Světový Čech. Městská knihovna v Místku

26.5. Putování za litinou s P.Juřákem ve Frýdlantu n. O.

16.6. Rožnovský den s uměním ( VMP ,expozice Jak jde kroj, tak se stroj, Starožitnosti Taranis, koncert Cimbal Classic. Vedl Bogar

5.7. Návštěva sympozia 4. Beskydské smaltování ve Frýdlantu n.O.

20.-22.7. Za památkami Brna a okolí. Vedli L. Červenka a Z. Kuncová

30.8 Výbor Spolku Goodwill.

19.9/25.9. Výbor Spolku Goodwill a Městská knihovna

19.9. A.Koval, K.Bogar Co jsme viděli v umění. Goodwill

25.9. G.Pelikánová Temný Jindřich Štýrský a tajemná Toyen. Městská knihovna v Místku

11.10. G.Pelikánová Václav Špála nemiloval jen modrou. Městská knihovna v Místku

12.10. Aukce výtvarných děl - podpora Diakonie Muzeum Beskyd

20.10. Zájezd za výtvarným uměním do Vídně s Magnou

25.10. M.Zágora Zikmund Lucemburský -Člověk, král, císař Městská knihovna v Místku

22.11. Výbor Spolku Městská knihovna v Místku

22.11. G.Pelikánová F.Duša –Muž s beraní hlavou. Městská knihovna v Místku

29.11. M. Zágora Červená a Modrá –Barvy nejen lásky a nebe. Městská knihovna v Místku

30.11. Slavnostní setkání k 50.výročí PSPVU

-Goodwil : Výstava Výběr tisků PSPVU, organizační věci . Pokračování bylo ve Střední škole gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku: Koncert komorního souboru , Z historie Spolku, předání čestného členství, Vzpomínka na V. Komárka, video 40 let Klubu, vzpomínku na zájezd do Brna a okolí, pohoštění

4.12. Návštěva výstav v Ostravě Černá země, Rodina Kitzbergrů, K.Lepík

 

Zamyšlení nad uplynulým spolkovým rokem 2018

Na konci roku jsme se mohli pomyslně ohlédnou na začátek padesátileté existence našeho Spolku. Ti z nás, kteří prošli celým obdobím nebo jeho větší částí si uvědomují, kolik je za námi práce, problémů i radostí. Kantoři si dnes stěžují, že děti nečtou. My starší vzpomínáme, jak jsme četli i proti zákazu rodičů a příkazům doby. Nejenže děti nečtou, ale co je horší, textům nerozumí. A když, tak v tom prvním plánu. Najít podtext, něco mezi řádky, zámlky, je pro většinu věc neznámá. Stejná situace je v oblasti výtvarného umění. O moc více víme, máme větší možnosti poznávat, ale méně vnímáme a prožíváme. Dominance počítačového myšlení zjednodušilo naše vnímání života a přírody na bílou a černou. Ale v umění, stejně jako v životě najdeme zázraky, i totální hlouposti. Ale je hlavně spoustu nuancí, které nás mohou inspirovat i pro život.

V přednáškové činnosti, která je důležitou složkou naší činnosti a slouží široké veřejnosti a mládeži středních škol, jsme v roce 2018 stavěli na našich dvou lektorech. Pokračovali jsme s M.Zágorou v objevování tajemství a krás středověkého umění a poznání naší historie, např. v osobnosti Zikmunda Lucemburského. S G.Pelikánovou jsme se seznamovali s kontrastními osobnostmi našeho výtvarného umění (tradicionalisty a oblíbenci a novátory , viz příklad Muchy a Kupky). Loňská inspirativní beseda s P. Borečkem nás přivedla k nápadu, podívat se v nové formě promítání záběrů z výstav na výtvarné akce kolem nás. Beseda přes nevelkou účast měla dobrý ohlas. Ukázala, hlavně díky reportážím A.Kovala, jaké množství zajímavých výstavních akcí probíhá v našem okolí.

Výstavní činnost Spolku v naší galerii v Goodwillu přinesla pokračování výstavy Jiřího Holíka, která zaujala svou výtvarnou kvalitou. Další výstava byla připravena z výboru tisků vydávaných Spolkem od roku 2000 a připomněla řadu portfólií, které vyšly i autorů. Mnohé z nich už nejsou v našich fondech, jen ve sbírkách Muzea Beskyd ve Frýdku nebo v soukromých sbírkách. K padesátinám Spolku jsme zaštítili výstavu našeho čestného člena J.Homolky ve KC ve Frýdlantu n.O. Výborná byla také návštěva výstavy jubilanta B.Liberdy v Českém Těšíně, i když nás nebylo mnoho. Viděli jsme také klíčové výstavy v Ostravě , Olomouc jsme stihli až napřesrok. Skromná byla účast na Beskydském smaltování ve Frýdlantu, kde zaujal celý provoz podniku. S P. Juřákem jsme navštívili významnou výstavu k výročí frýdlantského železářství a smaltárenství v KC. V Muzeu Beskyd jsme viděli L.Parmu a J.Jedličkovou . Řadu dalších akcí jsme stihly v rámci zájezdů.

Na autobusových zájezdech jsme na jaře navštívili Brno s  výstavou Umělcký email/Technický smalt, kterou jsme kombinovali s návštěvou Špilberku. Jednalo se o mimořádnou akci celorepublikového významu o historii a tradicích smaltu, která korespondovala s výročím smaltu a litiny ve Frýdlantu i činností DUS. Vícedenní akci s návštěvou památek Brna a okolí připravili L.Červenka a Z.Kuncová. Přes nevelký zájem, která snad pramenil z toho, že „tam všechno známe“, se jednalo o velmi vydařený zájezd s návštěvou řady zajímavých vil v Brně, památek v okolí a skvělým ubytováním a pohodu. Ukázalo se že tradiční přísloví Pod svícnem je největší tma, je pravdivé. Vídeňské výstavy jsme navštívili v rámci spolupráce s Galerií Magana a skvělými výklady Mgr. Mikuláška.

Díky dotaci města Frýdku-Místku se nám podařilo vydat další tisk. Tentokrát byl zaměřen na zmapování hlavně posledních deseti let činnosti Spolku a měl název 50. let Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění. Texty K.Bogara a J.Hradilové připomněly i starší historii. Sličný tisk tak propaguje naši činnost a dostal se mezi reprezentaci města i k našim spolupracovníkům a přátelům. Současně byl naší Spolkovu prémii na rok 2018.

Členská základna se pravidelně setkává na společných shromážděních. Na Valné hromadě jsme se seznámili v obrazech s pracemi významných valašských výtvarníků P. Drhy a J. F. Kováře, prohlédli si výstavu J.Holíka s zúčastnili se aukce. Vedle organizačních věcí proběhly volby do výboru ve složení: Karel Bogar, Lubomír Červenka , Jarmila Kožušníková, Věra Liberová, Marta Šmiřáková , Jitka Suchánková, Zdenka Kuncová, Lumír Hradil, Věra Strakošová, Ing.Petr Benda, Drahuše Špalková. Za dosavadní práci poděkoval výbor Antonínu Kovalovi a Janě Malátové.

Významným činem bylo schválení nových čestných členů Spolku: PhDr. Jiřího Langra, DrSc. za vynikající odbornou propagaci lidové kultury regionu Karpat , významné kreslířské dokumentační dílo, spolupráci se Spolkem – výstavy, koordinace zájezdových akcí, přednášky

Doc. Ak.mal. Karla Lepíka - za významnou uměleckou činnost v regionu, dlouhodobou práci ve výboru Klubu, podíl na besedách, tiskovinách a akcích Spolku

Bronislava Liberdu – za významnou výtvarnou reprezentaci kraje, podíl na besedách, tiskovinách a akcích Spolku

Zdeněka Hudečka - za výtvarnou reprezentací regionu, unikátní obnovení tradice folklorní malby, spolupráci se spolkem v tiskovinách, návštěvách výstav a ateliéru

Vzhledem k volbám a dalším záležitostem byla vůči ostatním členům Spolku velmi neseriozní malá účast členů. Ti, kteří se zúčastnili si  to budou připomínat pamětní průpiskou k výročí Spolku.

Tradiční vánoční večer byl spojen s oslavou 50. výročí Spolku. První část proběhla v Goodwilu, kde byla otevřena výstava z tisků Spolku a proběhly organizační věci. Členové obdrželi jako prémii tisk k 50. výročí a studie malíře Jaroslava Homolky. Další slavnostní část proběhla v prostorách našeho kolektivního člena Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku, kde byl koncert části frýdecko-místeckého orchestru po zájezdu do Japonska, vzpomínkové akce ( film k 40. výročí Klubu , vzpomínka na V.Komárka, zájezd do Brna a okolí a pohoštění. Mohli jsme předat také čestné členství Spolku a uvítat řadu milých hostů, čestných členů (např E.Kučerovu, I.Koskovou až z Olomouce, L.Nerudovou, A.Kačmaříka, Dr Mocka ad. ) Touto akcí jsem však jen nastartovali připomínku 50 . let Spolku, protože další akce budou pokračovat v roce 2019.

Počet členů Spolku se poslední léta celkem stabilizoval, na přelomu roku jsme měli včetně kolektivních členů přes stovku dospělých a pomalu tisícovku studentů. Vážíme si toho, že našimi věrnými členy jsou léta i přátelé z Ostravy a Rožnova. Kolektivními členy jsou: VOŠ GOODWILL, Gymnázium a SOŠ Frýdek, Střední zdravotní škola a Městská knihovna ve Frýdku-Místku, Gymnázium P. Bezruče v Místku a Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku. Základní komunikací mezi členy obstarává vydání měsíčních Zpravodajů , které připravoval K. Bogar a rozesílá J. Suchánková , do webu města vkládá výběr L. Červenka.

Hospodaření Klubu je předmětem zprávy na Valné hromadě. Základním vkladem pro hospodaření jsou příspěvky členů. Rok nám zase usnadnila dotace Města Frýdku-Místku ve výši 16.000 Kč, kterou jsme využili na řešení náročných akcí v přednáškové činnosti a realizaci výstav, dalších 20.000 Kč byl příspěvek na jubilejní tisk k výročí Spolku. Z vlastních prostředků jsme hradili také další akce klubu. Hospodařili jsme díky paní J. Kožušníkové v duchu naší čestné členky A.Báchorkové velmi úsporně. Propagací zasílanou e-maily a schválením doplatků na klasické poštovné šetříme během roku značné částky, a ty se vrací členům na akcích.

Co nás čeká v roce 2019? Hlavním úkolem bude využít padesátin Spolku k stabilizaci členské základny a propagaci naší činnosti. Podpora statutárního města Frýdku-Místku je pro nás závazkem v činnosti na vysoké úrovni. Jen málo spolků ve městě se dožilo takového věku. Výrazným podnětem by měla být užší spolupráce se Seniory České republiky ve Frýdku- Místku. Naše akce by mohly obohatit jejich činnost o nové podněty a nám získat naopak další přátele. K hlavním úkolům patří práce s mladými lidmi. Nezapomeneme i na propagaci města. Pro členy spolku platí trvale zásada: Co si neuděláme sami, neudělá za nás nikdo. Jak budeme aktivní a podnětní, takový bude i náš spolkový život. Naše zkušenosti z cest, podněty umění, nám říkají, že se musíme o tu krásu světa, kterou můžeme užívat, i trochu zasloužit. Vstupujeme však do 51. roku své existence a to je optimistické. Přátelské prostředí, spousty podnětů v umění, které není zavřeno v soukromých sejfech, nám dávají spoustu podnětů při hledání trvalých hodnot života

_____________________________________________________________

Výroční zpráva Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku- Místku za rok 2018. Připravil PhDr. Karel Bogar a výbor spolku jako interní tisk v dubnu 2019. Neprošlo jazykovou úpravou. Kontakt na spolek: Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, P.Holého 400, 738 01 FrýdekMístek. Osobně K.Bogar e-mail: bogar@seznam.cz, tel. SMS 732 733 653. Další kontakt na www.Pkpvu.webnode.cz