Kniha návštěv

Datum: 05.12.2018

Vložil: Antonín Koval

Titulek: Poznámka k padesátinám PKPVU

Náš Spolek, či dříve Klub v minulých dnech oslavil úctyhodné padesátiny . Nedá mi to, abych zvlášť nepřipomenul skutečnost, že od samého počátku jej řídil, usměrňoval a obnovoval Dr. Karel Bogar.Po celou dobu byl jeho duší a iniciátorem většiny akcí , přednášek, výstav, zájezdů, návštěv ateliérů výtvarníků a umělců . Tam bychom se bez jeho širokého okruhu přátel vůbec nedostali , a kam jsme v početném houfu přišli, tam nás díky našemu „šéfovi“ vlídně přijali, všechno jsme si mohli zblízka prohlédnout a být svědky často zajímavých debat a informací ze zákulisí výtvarného života. Má cit a vztah k modernímu výtvarnému umění, to je oblast, která ne každému z nás vyhovuje, ale vzpomeňte si na mnohé vernisáže, které uváděl srozumitelným a kultivovaným jazykem, často s jemným, jemu vlastnímu humorem. Tímto stylem, a také poukazem na ne zcela zřetelné souvislosti nás moderní umění učil vnímat.Patří mu dík za stovky hodin jeho volného času. Takových lidí je málo a proto - važím si toho, že jsem před mnoha lety byl přijat za člena Spolku a že jsem Dr. Bogara poznal.


Zpět na diskuzi