Informace o nás

Vítáme Vás na stránce PSPVU (dříve PKPVU) ve Frýdku-Místku

 


Z historie činnosti Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění (do roku 2015 PKPVU) ve Frýdku-Místku

   Klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku vznikl na konci bouřlivého roku 1968, kdy se podařilo vytvořit dobrovolné seskupení lidí, jejichž společným zájmem bylo výtvarné umění, architektura a umění vůbec, jak staré tak i nové. Organizační zázemí pro něj vytvořilo Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, formálně bylo napojeno na tehdejší ČFVU v Praze. Počet členů v této době, díky podpoře Fondu, dosáhl 400 osob a zahrnul celý okres. Po sametové revoluci vzniká nezávislé občanské sdružení Pobeskydský klub přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku a pokračuje ve své činnosti s tím, že navazuje na bohaté dosavadní zkušeností. .
    Program klubu je nadále otevřen i pro širší veřejnost. Na klubových akcích se setkáváme i s mladými zájemci o výtvarné umění. Je to i tím, že náš klub má pět kolektivních členů, kterými jsou většinou střední školy ve Frýdku-Místku, a proto jsou jejich studenti o naší činnosti informováni. Prostory k realizaci klubových akcí nám ochotně poskytuje zejména VOŠ Goodwill ve Frýdku-Místku a u některých akcí i Městská knihovna ve Frýdku-Místku. Členskou základnu tvoří většinou občasné z Frýdku-Místku, ale několik stálých členů je i z okolních lokalit, z Ostravy, Rožnova pod Radhoštěm.
    Přednášková činnost Klubu je zaměřena na veřejnost a vstup je volný. Tematicky zahrnují přednášky a besedy celou oblast výtvarného umění, často však informují i o oblastech z literatury, hudby. Oblíbené jsou cykly z dějin, cestovatelské přednášky, z architektury, památek, etnografie atp. Z desítek autorů připomínáme např. J.Havlíčka, prof. PhDr. J. Kellera, doc. PhDr. J. Holého, PhDr. V. Klímu, Mgr. M. Veselskou, Dr. A. Urbiše, PhDr. L. Knězka, Mgr. M. Strakoše, Dr. Jiřího Langra, Dr J. Štiku, Dr. P. Pavliňáka ad.
    Oblíbené jsou návštěvy ateliérů, dílen a besedy s umělci na výstavách. Příležitostí jsou i vernisáže, derniéry, tematické akce (např. k Dušovu roku). Setkali jsme se s J. Hrnčárkem, J. Šmolkovou, E. Servátkovou, J. Novickým, L. Majerem, J. Homolkou, K. Říhovským, J. Lyskovou – Petržílkovou, Zd. Hudečkem, I.Hartingrem, B.Liberdou a desítkami dalších umělců.
    Výstavní program má Klub od roku 2002, kdy získal možnost vystavovat v prostorách VOŠ Goodwill. V cyklu Návraty se zde představili např. olomoucký L. Jalůvka, slovenský malíř Ján Kuchta z Rožňavy, Martin Pawera, Alena Podzemná, Luděk Majer. Některé akce proběhly i Městské knihovně v Místku, Kulturním domě ve Frýdlantě n. Ostravicí.
Portfolia-soubory grafických originálních tisků začal PKPVU ve Frýdku-Místku vydávat předním regionálním výtvarníkům asi před 10 léty. Doposud vyšly soubory Evě Kučerové-Landsbergrové, J. Sibinskému, K. Lepíkovi, I. Koskové, Š. Mleczkovi, E. Servátkové, L. Kovalové, K. Říhovskému a P. Bednářovi, F. Dušovi a připravuje se soubor J.Homolky. . Průvodním slovem portfolia provází většinou PhDr. Karel Bogar, o jejich grafickou úpravu a tisk se zasloužil sviadnovský výtvarník Štěpán Mleczko. Vydavatelskou činností podporovanou statutárním městem Frýdek-Místek tak propagujeme Klub a zároveň originálním způsobem přispíváme k prezentaci regionu a upevnění jeho kulturních tradic. Členové klubu mají k dispozici soubory za unikátní ceny.

   Oblíbené jsou také zájezdy Klubu. Běžné jsou jednodenní zájezdy autobusem nebo vlakem, díky kterým jsme poznali důkladně celý náš kraj. Většinou jsou spojovány s návštěvou výstav a autorů. Namátkově připomínáme: Sochařská sympozia v nemocnici Třinec, sochaře Petra Borečka v Oldřichovicích, ateliéru Milana Obody, Antonína Kroči, přepadovou návštěvu malíře Zdeňka Hudečka z Uherském Ostrohu, malíře Jiřího Holíka z Hrobic u Slušovic a desítky dalších. Velmi zajímavé byly v posledních letech návštěvy Olomouce, Hranic, secesního Národního domu v Prostějově, lokalit v Polsku a Trojmezí na Hrčavě, pozoruhodných míst v Opavě nebo Krnově, Fulneku atd. Objevné bylo také putování po stopách architektů bratří Šlapetových, rodáků z Místku, za jejichž stavbami jsme se vydali do Tiché, Rožnova, Frýdlantu nad Ostravicí.

   Takovou pomyslnou třešničkou na dortu každoroční činnosti je tematický třídenní zájezd za pamětihodnostmi a uměním Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska a Polska. Náročná příprava, na které se podílela za léta řada členů Klubu nejlépe ilustruje připojený strohý výčet:
1999 – Náchodsko a Broumovsko ( Skalka, Náchod, kostelík ve Slavoňově, Broumov, Hvězda, barokní a lidová architektura…)
2000 – Louny a okolí (Peruc, Panenský Týnec, menhir v Kloboukách, Slaný, Lidice…)
2001 – Za uměním Oravy ( Dolný Kubín, Zuberec…)
2002 – Jihlava a okolí ( Havlíčkův Brod, Náměšť nad Oslavou, klášter v Želivi, Lysice…)
2003 – Bratislava ( Uherský Brod, Hluk, Pezinok, Modra, Trnava, hrad Beckov…)
2004 – Pardubice a okolí ( Litomyšl, Lázně Bohdaneč, kostelík v Kočí, Kunětická hora, Slatiňany, Heřmanův Městec…)
2005 – Táborsko ( Soběslav, Tábor, lidová architektura okolo Veselí nad Lužnicí, Bechyně, Chýnov, Červená Lhota, Jindřichův Hradec…)
2006 – Wroclaw a okolí (Paczkow, Opole…)
2007 – Za uměním Znojma a jižní Moravy ( Veselí n. M., Petrov, Vranov nad Dyjí, Třebíč, Moravský Krumlov, Ivančice…)
2008 – Báňská města Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica…
2009 - Budapešť, Ostřihom, Sentedre ….
    Čestné členství, které Klub nabídl řadě osobností, je významnou podporou a zviditelněním našeho regionu. Ve výčtu je řada významných umělců, kteří přispěli k rozvoji uměleckého života u nás. Patřili k nim ak. malíř František Podešva, malíř a grafik Vladimír Komárek, malířka Eliška Servátková, umělecký knihař Jaroslav Olšák, ak. malíř Jan Hrnčárek i autoři další, kteří ocenění dostali u příležitosti 40. výročí vzniku Klubu za svou výtvarnou činnost i podíl na činnosti Klubu, výtvarníci Eva Kučerová – Landsbergrová, Jaroslav Homolka a Karel Říhovský.
    Společenské akce klubu utužují přátelské ovzduší, které pomáhá překonat řadu problémů, se kterými se zájmová organizace musí potýkat. Valná hromada, která se koná v druhé půlce března, je příležitostí pro zhodnocení klubového života v uplynulém roce, členové výboru informují ostatní o činnosti a hospodaření klubu prostřednictvím Výroční zprávy. Již vícekrát se na těchto setkáních také křtila portfolia výtvarníků, kteří jsou spojeni s naším klubem a kteří se také účastnili následných neformálních besed a posezení. Tradicí se také staly vánoční večery, které jsou obohaceny kulturním programem – vystoupeními pěveckými, recitačními, besedami o umění, promítáním či hudebními exkurzemi do světa vážné hudby. Všichni členové se také těší na výroční prémii, kterou tvoří grafiky významných výtvarníků nebo keramika, na losování členských průkazů a tombolu, v níž jsou rovněž grafiky nebo publikace o umění. V informativním výčtu nezmiňujeme např., výtvarné kurzy, plenéry a další akce.
    Sponzoři Klubu umožňují, že se realizuje celá řada akcí i finanční náročných, které by dobrovolná práce členů nemohla pokrýt. Finančně nám vypomáhá 
grant statutárního města Frýdku-Místku, Distep a. s. ve Frýdku-Místku, Galerie Domov ve Frýdlantě nad Ostravicí, prostorami a technikou VOŠ Goodwill s. r. o. ve Frýdku-Místku a Městská knihovna ve Frýdku-Místku.

Bližší informace o činnosti Klubu najdete v článcích:
Karel Bogar: Třicet let s výtvarným uměním ( Malé nahlédnutí do historie Klubu přátel výtvarného umění a Pobeskydskéh klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku) In: Těšínsko, 19987, č. 3, str. 1 - 11

Jana Hradilová – Miroslava Žembová: 40 let Pobeskydského klubu přátel výtvarného umění ve Frýdku.Místku. In: Těšínsko, 2008, č. 3, str. 23-27